Trombone (trækbasun)

 
Kaldes ofte TRÆKBASUN, idet man ændrer tonehøjden ved at trække to rør kortere eller længere ud.
 
På de øvrige messingblæseinstrumenter ændrer man tonehøjden ved at indskyde mindre rørstykker ved hjælp af tre ventiler og ved hjælp af læberne ligesom på et jagthorn, der ikke har ventiler.
 
Startalder
6 år.
 
Formål
At forøge livskvaliteten ved at lære at beherske det valgte instrument i et sådant omfang, at man kan spille i ensemble eller orkester og derigennem lære at harmonere med andre i en dyb klangforståelse og orkesterdisciplin og at opleve livsglæden ved at give koncerter og show forestillinger.
 
Indhold
At lære eleven nodeteknik, blæseteknik, intonation, frasering, gehørspil, solistoptræden, sammenspil. Gå til sammenspil og hørelære. Eleverne har mulighed for Messingensemblespil og orkestersammenspil i Chapean Brass Band.
Hørelære indgår i instrumentalundervisningen.
 
Øvning
30 min. pr. dag
 
Mulighed for leje/med og uden forkøbsret
Musikskolen har alle de instrumenter på lager som Chapean B.B. benytter.
 
Spille ved koncerter og gå til koncerter
Chapean B.B. spiller ca. 10 koncerter om året og tager på sommertur i sommerferien.
 
Billede af instrument og anskaffelsespris
se i.K.Gottfried´s hjemmeside: www.gottfried.dk
 
Sted
Holmegaardskolen, afd. Fensmark


Fakta om denne undervisning

Underviser(e): Kristjan Berger Christiansen

Musik - Grundskole

Instrument/sang

Sammenspil/kor

Drama

Andre tilbud