Info

 

LÆS OM…..klik på linket

Ferieplan
Priser
Musikskolens regler
Udlejning af instrumenter m.m.

Ferieplan

Skoleåret 2020/2021 – De nævnte dage er inklusive

Sæsonstart for elever under 25 år: 17. august 2020
Sæsonstart for elever over 25 år: 31. august 2020

Efterårsferie: 10. oktober – 18. oktober
Juleferie: 22. december – 5. januar
Vinterferie: 13. februar – 21. februar
Påskeferie: 27. marts – 5. april
St. Bededag: 30. april
Kristi Himmelfartsdag: 13. maj
Fridag: 14. maj
Pinseferie: 22. maj – 24. maj
Grundlovsdag: 5. juni

Priser sæson 2020/2021

Musikforskole og Prøv instrumentet

pr. år 1.620,-
pr. måned 180,- (9 rater)

Soloinstrument, solosang og BegynderBand for elever under 25 år

Pr. år 3.600,-
Pr. måned 400,- (9 rater)

Soloinstrument og solosang for elever over 25 år

Pr. år 3.744,-
Pr. måned 468,- (8 rater)

Fokuslinjen

Pr. år 3.600,-
Pr. måned 400,- (9 rater)
Bifag (en halv sæson): 4 rater á kr. 266,-

Seniorsangerne

Pr. år 735,-
Pr. måned 147,- (5 rater)

De glade lunger

Pr. år 1.176,-
Pr. måned 147,- (8 rater)

Sammenspil, orkestre, kor og hørelære

Pr. år 1.620,-
Pr. måned 180,- (9 rater)
Gratis, hvis man i forvejen går til soloundervisning

Sammenspil, orkestre, kor og hørelære (over 25 år)

Pr. år 1.640,-
Pr. måned 205,- (8 rater)
Gratis, hvis man i forvejen går til soloundervisning

Teater

Pr. år 1.944,-
Pr. måned 216,- (9 rater)

Musikskolens regler

1. Ind- og udmeldelse

Du tilmeldes via elevportalen eller online-tilmeldingsknappen på forsiden af Musikskolens hjemmeside.

​Udmeldelse skal ske skriftligt til kontoret på musikskolen@naestved.dk med ophør tidligst d. 1. december og senest d. 1. marts (Se boksen herunder).
Fristen for udmeldelse er én måned plus løbende måned.

2. Sæson

Skolens undervisning følger folkeskolens officielle ferieplan. Børn og unge begynder i uge 34 og voksne i uge 36 og der sluttes sidst i maj måned. Hele sæsonen er på 35 uger for børn og unge under 25 år og 30 uger for voksne.
Undervisningen foregår enten som soloundervisning eller på hold afhængig af undervisningens art og elevernes alder.

3. Hvor er der undervisning?

I Næstved foregår undervisningen på Skellet 29 og i afdelingerne udenfor Næstved centrum, på nogle af kommunens skoler. Se her

4. Betaling

Betaling foregår primært digitalt fordelt på 9 måneder. Oven i prisen på den første opkrævning, lægges en kopieringsafgift til COPY-DAN. Ved for sen indbetaling pålægges automatisk det gældende kommunale rykkergebyr.
Når den første opkrævning er modtaget, kan man tilmelde betalingen til Betalingsservice via dette LINK. Vær opmærksom på, at din betaling først bliver betalt via Betalingsservice, når den fremgår af din Betalingsoversigt.

OBS! Som noget nyt har Næstved Kommune indført Mit Betalingsoverblik. En selvbetjeningsløsning, hvor man kan få et overblik over regninger og eventuelle restancer til kommunen og nemt kan oprette sine regninger til Betalingsservice eller MobilePay-abonnement.

5. Aflysning af undervisning

I tilfælde af lærerens fravær søges timerne erstattet på et senere tidspunkt – evt. efter sæsonens slutning. Hvis fraværet skyldes sygdom, seniordage, omsorgsdage eller 6. ferieuge efterlæses timerne ikke, men ved længere tids fravær forsøger musikskolen at skaffe en vikar. I tilfælde af flere end 2 aflysninger vil der blive tilbagebetaling for antal aflyste gange der overstiger 2, med mindre eleven har fået anden undervisning gennem sammenspil, udstillinger, workshops, koncerter, online-undervisning el. lign.

6. Afbud fra eleven

Afbud fra eleven meddeles læreren eller Musikskolens kontor. Undervisningsgange, der aflyses af eleven, erstattes ikke. Dette gælder både for sygdom og andre grunde, fx ferie, lejrskoleophold etc.
Hvis en elev i længere tid (1 måned eller derover) pga. sygdom må forsømme undervisningen, kan man ved skriftlig henvendelse til kontoret fritages for betaling.

7. Aflysning af undervisning pga. vejret

I afdelingerne udenfor Næstved (Skellet), er undervisningen i tilfælde af folkeskolens lukning (f.eks. på grund af sne) automatisk aflyst i Musikskolen. Der vil ikke blive givet yderligere besked i sådanne tilfælde.

8. Instrumenter og undervisningsmaterialer

Musikskolen stiller i et vist omfang instrumenter og undervisningsmaterialer til rådighed. Musikelever skal have deres personlige instrument. Nogle instrumenter kan købes eller lejes gennem skolen. Nodebøger og andet undervisningsmateriale købes af eleven gennem skolen eller gennem læreren.

9. Flere fag

Det vil kun i særlige tilfælde og efter vurdering fra lærerne/lederen være muligt at gå til to instrumentalfag/sang. Dette revurderes forud for hver sæson.

10. Adgangsbegrænsning

Skolen kan kun optage et begrænset antal elever. Begrænsningen administreres ved hjælp af en kvoteordning for hvert fag. Nuværende elever går forud for nye og rettidigt tilmeldte elever bliver optaget før for sent tilmeldte elever. Hvis eleven er villig til at lade undervisningen foregå i en anden afdeling, er man velkommen til at tilmelde sig flere afdelinger.

11. Søskenderabat

Deltager flere søskende under 18 år i undervisningen gives der 25% rabat for det yngste barn eller billigste fag. Børnene skal bo på samme adresse. Dette gælder også sammenbragte børn.

12. Friplads

Der er mulighed for at få tildelt hel eller halv friplads for elever under 25 år bosiddende i Næstved kommune. Ansøgning og årsopgørelser fra alle i husstanden, der er over 18 år, sendes til musikskolens kontor.
Der skal søges på ny ved hver sæsonstart.
Gentildeling af friplads afhænger at lærerens positive vurdering af elevens arbejdsindsats og fremmøde. En fripladstildeling kan bortfalde i løbet af sæsonen, hvis eleven har meget fravær og/eller mangelfuld arbejdsindsats.
Søskenderabatten frafalder ved halv friplads.

Udlejning af instrumenter

Musikskolen råder over en lang række instrumenter, som du kan leje indtil du får købt dit eget instrument. I øjeblikket har vi følgende instrumenter til leje: Accordeon/Harmonika, Cello, El-bas, El-guitar, Guitar, Klarinet, Kornet, Saxofon, Trommesæt (begynder) og Violin.

I sæson 2020/2021 koster det kr. 549, fordelt på 9 rater á 61,00 kr. at leje et instrument.

Regler for udlejning

  1. Lejemålet varer maksimalt 1 år ad gangen, men kan forlænges, hvis ikke nye elever står for tur. I dette tilfælde kan instrumentet beholdes i sommerferien.
  2. Lejemålet ophører automatisk, hvis eleven stopper med at modtage undervisning i Næstved Musikskole.
  3. Lejer forpligter sig til at betale for eventuelle skader, der ikke er nævnt ovenfor. Lejer hæfter ikke for almindelig slitage.
  4. Instrumentet skal være forsikret af lejer, hvis man ikke selv ønsker at hæfte for betaling af eventuelle skader. Undersøg familie- og indboforsikrings dækning.
  5. Lejen udgør 549 kr. for hele sæsonen.
  6. Opkrævningen finder sted i 9 rater á 61 kr. sammen med betalingen for undervisningen.
  7. Alle aftaler om dette lejemål kan kun indgås med skolens administration.
  8. Instrumentet skal være rengjort ved afleveringen.

Musikforskole

Instrument/sang

Sammenspil/kor

Drama

Andre tilbud

Denne hjemmeside bruger cookies til at forbedre din oplevelse her. Vi regner med at du er ok med det, men du kan fravælge det, hvis du ønsker. læs mere

Indstillingerne for cookies er på dette websted sat til "Tillad cookies" for at give dig den bedst mulige brugeroplevelse. Hvis du fortsætter brugen af webstedet uden at ændre din browsers indstillinger for cookies - eller klikker på Accept - så accepterer og godkender du dette. The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Luk